วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม ฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ BCC Typing Tutor

 ฟรีแวร์อีกตัว สำหรับคนหัดพิมพ์ดีด มีบอกผิด บอกถูกด้วย

BCC Typing Tutor  ฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ

ใช้ฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

จัดทำ  รชต รัตนวสวัต

โปรแกรม ฝึกหัดพิมพ์ดีดไทยอังกฤษโปรแกรมไทย-BCC Typing Tutor 

   

การลงโปรแกรม

 

วิธิฝึกพิมพ์

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: